گالری تصاویر

نمایشگاه ایروان 2023

برگزاری نمایشگاه بین المللی جناب آقای مهندس علی اصغر عالیقدر تولیدکننده نمونه پروفیل و درب و پنجره شمالغرب برگزاری نمایشگاه بین المللی جناب آقای مهندس علی اصغر عالیقدر تولیدکننده نمونه پروفیل و درب و پنجره شمالغرب کشور در شهر ایروان سال 2023 و معرفی ایشان به عنوان تولید کننده و کارآفرین برتر برای دومین سال متوالی