آبان ۲, ۱۴۰۲

دسته بندی نشده

مفهوم اکستروژن

تعریف اکستروژن اکستروژن فرآیند تغییر شکل آلومینیوم است که در آن بلوک فلزی (بیلت) در اثر اعمال نیرو از قالبی با سطح مقطع کوچکتر عبور

بیشتر بخوانید